Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

153/2014 Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.) ποσού 38.941,50€

Σχετικά Άρθρα