Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

15/2011 Προέγκριση για άδεια λειτουργίας κατ/τος στον Μουστάκα Ηλία.