Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

138 (23.04.19) Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 62.595,96

Σχετικά Άρθρα