Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

132/2012Έγκριση,διάθεση πίστωσης,έγκριση τεχν προδιαγ”Προμήθεια εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματο”