Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

13/2013 Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων