Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

129/2012Έγκριση,διάθεση πίστωσης,ανάθεση λόγω κατεπείγοντος”Προμήθεια χημικού υλικού καθαρισμ κάδων”