Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

123/2012 Έγκριση ή μη πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού “Συντήρηση–Επισκευή Σχολείων Δ.Ε. Φαρσάλων”