Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

115/2012Έγκριση ή μη πρακτικού διενέργειας πλειοδοτικής φανερής,προφορικής δημοπρ Ψησταριές-Ταβέρνες