Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

11/2013 Προέγκριση για άδεια λειτουργίας κατ/τος του Ατόσογλου Αναστάσιο στην Τ.Κ. Υπέρειας