Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

11/2011 Συζήτηση για τον περιφερειακό δρόμο του αλσυλλίου της πόλης.