Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

02/2013 Αίτηση ΕΛ.ΤΑ., για θέση στάθμευσης, στην οδό Καναδά, στην πρόσοψη του καταστήματος